to tytuł projektu edukacyjnego naszego Samorządu Uczniowskiego, który został złożony w Urzędzie Miasta w ramach II edycji Konkursu „Funduszu Samorządów Uczniowskich”. Regulamin konkursowy zakładał przygotowanie projektu edukacyjnego, który zrealizowany zostanie przez Samorząd Uczniowski w ramach jego działalności. Miło nam poinformować, że projekt przygotowany przez ZSM został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Konkursową i zdobył 2000 zł, to jest maksymalną kwotę dofinansowania na jego realizację. W uzasadnieniu przyznanego dofinansowania czytamy: „Komisja Konkursowa doceniła oryginalność pomysłu oraz zakładane rezultaty i zaangażowanie w przyszłą realizację projektu młodzieży”.

            Środki zdobyte w ramach projektu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do jego realizacji, ten zaś wykorzystany będzie do współpracy Samorządu Uczniowskiego ze środowiskiem lokalnym i przeprowadzenia tematycznego eventu dla uczniów naszej szkoły. Opiekunami projektu zostali: ks. Krystian Gramza, Anna Dostatnia, Patrycja Kędziora, Piotr Gładysz Adrian Ksycki.

logo poznań