Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019:
– do 18 lutego 2019 r.
– do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów,  które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń -luty 2019