Egzamin zawodowy pisemny

Sesja styczeń – luty 2019

Etap pisemny odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r.

godz. 10.00 kwalifikacja: E.3– sala gimnastyczna

godz. 10.00 kwalifikacje: E.7, M.14, M.20 – s.18 (budynek A)

godz. 12.00 kwalifikacje: M.44, E.18 – sala gimnastyczna

godz.12.00 kwalifikacja: M.30 – s.18 (budynek A)

godz.14.00 kwalifikacja: E.19 – sala gimnastyczna

Egzamin zawodowy praktyczny odbywa się zgodnie z harmonogramem wywieszonym
w szkole w gablocie dotyczącej egzaminów zawodowych w budynku A naprzeciwko
pokoju nauczycielskiego w dniach od 09.01.2019 – 12.02.2019 w zależności od
kwalifikacji.

kwalifikacja E.18 – 09.01.2019 godz. 9.00 s.18 (budynek A)

kwalifikacja E.19 – 16-17.01.2019 (s. B13)

kwalifikacja E.3 – 11-17.01.2019 oraz 08-12.02.2019 (s. B8)

kwalifikacja E.7 – 17-18.01.2019 (s. B8)

kwalifikacja M.30 – 14-17.01.2019 (s. B1)

kwalifikacja M.44 – 16.01.2019 (s. B5)

Przychodzimy 40 min przed egzaminem.

Proszę o stosowny ubiór.

Materiały i przybory pomocnicze

Egzamin zawodowy pisemny

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i
kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty* (kalkulator, który umożliwia
wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie
obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)