Dnia 12 grudnia w Sali Ziemi znajdującej się na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się uroczysta Gala, podczas której miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na Poznańskiego Wolontariusza Roku.
Wydarzenie to organizowane przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Poznania ma miejsce każdego roku w ramach obchodu Światowego Dnia Wolontariusza, który przeżywany jest dnia 5 grudnia.

Miło nam tą drogą poinformować, że wyróżnienie w konkursie Poznański Wolontariusz Roku przyznane zostało uczniom naszej szkoły zrzeszonym w Szkolnym Kole Wolontariatu.

W liście gratulacyjnym Prezydenta Miasta Poznania czytamy: „Oprócz imponującej listy podejmowanej przez Państwa aktywności na uwagę zasługuje poziom zorganizowania działań wolontariackich. Dzięki temu Państwa działania z pewnością są bardzo efektywne i niosą realną pomoc osobom najbardziej jej potrzebującym”.

W tym miejscu chcielibyśmy pogratulować wszystkim wolontariuszom naszej szkoły, którzy swoją pracą przyczynili się do zdobycia tego wyróżnienia. Pragniemy Wam podziękować za codzienny trud, serce i bezinteresowną pomoc dla drugiego, bardziej potrzebującego człowieka. Cieszy nas fakt że do Szkolnego Koła Wolontariatu należy tak duża liczba osób, świadczy to bowiem o tym, że bezinteresowna idea pomagania stała się dobrym sposobem na kształtowanie własnej codzienności.