21 listopada 2018 roku w Siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbył się etap regionalny VI edycji Konkursu Wiedzy o Prawie, do którego zakwalifikowało się pięciu uczniów klas maturalnych z naszej szkoły. Celem konkursu było podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, doskonalenie umiejętności oratorskich oraz praktycznych prawniczych umiejętności w zakresie pisania, mówienia, argumentacji i przekonywania.

 Zadanie okazało się niezwykle trudne. Każdy z uczestników etapu regionalnego po wylosowaniu zestawu pytań odpowiedzi udzielał przed ławą sędziowską w miejscu przeznaczonym dla świadków na prawdziwej sali sądowej. Wyróżnienie w konkursie zdobył Mateusz Królik z klasy 302, pozostali uczniowie Kamil Grasza klasa 304, Tomasz Pawlak klasa 4T3, Maciej Mitulski klasa 302 uzyskali tytuł finalisty etapu regionalnego OIRP

 Niezwykłe podziękowania należą się pani profesor Beacie Marciniak, która przygotowywała uczestników w zakresie kompetencji miękkich społecznych, wystąpień publicznych i umiejętności autoprezentacji. Pod względem merytorycznym z zakresu przedmiotu wiedza o społeczeństwie i wiedzy o prawie z uczniami pracowały pani profesor Violetta Lenarczyk i pani profesor Małgorzata Sargialis- Wojewódzka.

 Gratulujemy finalistom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.