W dniu 11 listopada obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyjątkowość tej rocznicy została zaakcentowana wieloma wydarzeniami a jednym z nich, trwale związanym z tradycją naszego miasta były Imienin Ulicy, której patronuje Święty Marcin, opiekun ubogich. Jego historia życia podkreśla idee wolontariackie – przypomina mieszkańcom Poznania, jak ważne jest dostrzeganie na co dzień drugiego, bardziej potrzebującego człowieka oraz niesienie mu  pomocy. Dla uczczenia tej idei ulicami Poznania wędruje barwny korowód, uczestniczenie w nim to zaszczytne wyróżnienie. Jest ono naszym udziałem już od czterech lat. Uczniowie ZSM, ubrani w mundury niosą symboliczny płaszcz Świętego Marcina, którym, jak głosi tradycja, podzielił się on z napotkanym przy drodze żebrakiem. Przedstawiciele wszystkich klas mundurowych, którzy biorą udział w uroczystości udowadniają, że wartości takie jak patriotyzm, umiłowanie munduru, służba ojczyźnie i drugiemu człowiekowi są dla nich wartościami nadrzędnymi, którymi żyją i które pragną dalej pielęgnować.

Dziękujemy uczniom oraz opiekunom: Paniom Jadwidze Gębskiej, Marzenie Olejniczak a także Księdzu Krystianowi za przygotowanie i udział w święcie wszystkich poznaniaków.