Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Zespół Szkół Mechanicznych - Aktualności

Sukces Wiktorii Powałowskiej w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Zapasach Kobiet

Sukcesy naszych uczniów odnoszone przez nich w różnych dziedzinach sportu wpisały się już na trwałe w rzeczywistość naszej szkoły. Są one wynikiem ich ciężkiej pracy połączonej z rozwojem osobistych pasji, zainteresowań i uzdolnień. Dodatkowego znaczenia nabiera fakt, że nasi podopieczni odnoszą swoje sukcesy zarówno na arenie miejskiej, jak i krajowej. Cieszy nas fakt, że w wielu przypadkach wpisują się one również w profil wybranej przez nich klasy. (więcej…)

Historyczne ujęcie transplantacyjnego dobra

Można powiedzieć, że lekcje tematyczne dotyczące transplantacji stały się już codziennością w murach ZSM. Nie dziwi zatem fakt, że przyszedł też czas na zajęcia z historii, które poruszyły ten jakże ważny temat. W zamyśle koordynatorów Projektu „Drugie Życie” przedmiotem dydaktycznych refleksji miała tym razem stać się historia samej transplantacji, ukazanie jej początków, systematycznego rozwoju medycyny oraz wzrostu świadomości społecznej na temat potrzeby dokonywania zabiegów transplantacyjnych dla ratowania życia i zdrowia człowieka. (więcej…)

ZARZĄDZENIE nr 26/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 09.04.2021r.

w sprawie: organizacji zajęć w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.04. 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam: (więcej…)

Niecodzienna lekcja pokory

Lekcje tematyczne dotyczące transplantacji wpisały się już na trwałe w harmonogram działań związanych z realizacją Kampanii „Drugie Życie” w murach ZSM. Jednakże oprócz tych planowanych działań dydaktyczno-wychowawczych postanowiliśmy, że nasza kampanijna aktywność zyska dodatkowy wymiar. Z tego powodu 31 marca zorganizowane zostało spotkanie online z Panią Elżbietą Czerwińską, pielęgniarką pracującą od lat na szpitalnym oddziale specjalistycznym zajmującym się dializowaniem dzieci. Spotkanie to było kolejnym z serii naszych kontaktów z osobami zajmującymi się pacjentami potrzebującymi przeszczepu. (więcej…)

Zbiórka pełna serca

Ilość akcji wolontaryjnych podejmowana w naszej szkole jest ogromna. Każda z nich jest przejawem troski o drugiego, bardziej potrzebującego człowieka. Dobro świadczone przez naszą młodzież przybiera formę systematycznych działań, a ich adresatem staje się coraz większa ilość osób. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w każdą działalność wolontaryjną włącza się również coraz większa liczba uczniów.

Zwyczajem naszej szkoły jest to, że w okresie przedświątecznym podejmujemy starania związane z przeprowadzeniem kolejnej akcji wolontaryjnej.  (więcej…)

Wielkanocna Kartka Senioralna

Okres świąteczny to czas, w którym nigdy nie zapominamy o naszych bliskich i znajomych. Dowodem naszej troski i pamięci są przesyłane im w tym czasie życzenia świąteczne. Chcemy za ich pomocą okazać naszą życzliwość wobec osób, które są dla nas ważne. Tradycją naszej szkoły stało się już przygotowanie okolicznościowych kartek świątecznych, które przesyłane są w ramach wolontaryjnych działań do wybranych przez nas osób objętych naszym charytatywnym wsparciem. Podobnie było i w tym roku. Z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego uczniom naszej szkoły zaproponowana została możliwość przygotowania okolicznościowej wielkanocnej kartki świątecznej. (więcej…)

Warsztaty psychoedukacyjne dla maturzystów ZSM im. KEN

Okres panującej pandemii wymusił na nas ograniczenie kontaktów społecznych i spowodował powszechnie odczucie ich braku. Dostrzegalne jest to również w funkcjonowaniu społeczności szkolnej. Nawet jeśli zauważamy pewne pozytywne strony wynikające z edukacji zdalnej, to nigdy nie zastąpią one kontaktu z drugim człowiekiem. W tym czasie, gdy brak nam możliwości codziennego spotkania z rówieśnikami, rolą nauczycieli, a szczególnie zespołu psychologiczno-pedagogicznego, pozostaje inicjowanie kontaktu z młodzieżą, zwłaszcza z maturzystami. (więcej…)

Rozmiar czcionki
Kontrast