Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Zespół Szkół Mechanicznych - Aktualności

„Upiększona Tradycja, chcemy być gotowi na szkołę po pandemii – Tworzymy zieloną przestrzeń wypoczynku dla uczniów.” Fundusz Samorządów Uczniowskich – dar dla nas wszystkich

logo PoznańFundusz Samorządów Uczniowskich to inicjatywa Urzędu Miasta, której celem jest coroczne wsparcie pomysłów Samorządów Uczniowskich działających w poznańskich placówkach oświatowych. Jest on intencyjnie przeznaczony na wsparcie projektów, które swoją kreatywnością przyczyniają się do lepszego funkcjonowania uczniów w szkole. Cieszy nas fakt, że w tegorocznej edycji konkursu aż trzy projekty złożone przez naszą szkołę zdobyły dla niej środki grantowe. (więcej…)

Uczennica ZSM laureatką konkursu “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej- Polscy medycy w świecie”

Miło nam poinformować, że Zofia Pomian  uczennica klasy 2 PO2 zdobyła II miejsce  w wojewódzkim konkursie “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej- Polscy medycy w świecie” “, którego organizatorem był  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

(więcej…)

MAMY LAUREATA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2021!

olimpiadaPaweł Wachowiak stanął na podium olimpijskim. Zajął II. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021 w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY. Kategoria ta obejmuje samodzielne wykonanie urządzeń i dokumentacji technicznych, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach.Rozwiązania zaproponowane przez ucznia muszą wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki poprzez zwiększenie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania i eksploatacji, a także umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas wykorzystanie środków produkcji. (więcej…)

Harmonogram egzaminów zawodowych

Sesja czerwiec – lipiec 2021

Egzamin pisemny odbędzie się

w dniu 22 czerwca 2021 r.

godz. 10.00 kwalifikacje:

MG.20, MG.14 –  s. gimnastyczna – wejście od sali gimnastycznej w budynku A (więcej…)

Uroczysty apel w Zespole Szkół Mechanicznych

apelPandemia spowodowała, że szkoły musiały przejść z nauczania stacjonarnego na zdalne. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych udowodnili jednak, że zdalnie nie znaczy mniej efektywnie. Mogliśmy się o tym przekonać podczas apelu, który odbył się w naszej szkole 2 czerwca 2021 roku. Spotkanie na boisku szkolnym było doskonałą okazją do uhonorowania tych uczniów ZSM, którzy w ostatnich miesiącach zostali laureatami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym. Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk wręczyła wszystkim laureatom okolicznościowe dyplomy i nagrody. Wyróżnionych uczniów było naprawdę wielu, co świadczy o tym, że młodzież ZSM chętnie stawała do rywalizacji oraz dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim laureatom za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły. (więcej…)

„Moja Mała Ojczyzna i ja” – Wielkopolski Konkurs Literacki rozstrzygnięty

„Moja Mała Ojczyzna i ja” to tytuł tegorocznego Wielkopolskiego Konkursu Literackiego zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównymi, regulaminowymi celami było popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży, zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, zainteresowanie młodzieży historią regionu, tworzenie trwałej więzi z własnym środowiskiem, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni poprzez wskazywanie literackich wzorców i wartości, istotnych w życiu młodego człowieka oraz upowszechnianie kultury języka polskiego. (więcej…)

Warsztaty dla uczniów w ramach projektu „SPRAWA NA TAK”

Warsztaty dla uczniów w ramach projektu „SPRAWA NA TAK”W dniach 24 – 31 maja 2021 roku w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN odbyły się warsztaty dla młodzieży z zakresu metod radzenia sobie z kryzysem psychicznym, umiejętności budowania relacji i doskonalenia umiejętności efektywnej komunikacji. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach projektu „ SPRAWA NA TAK”. Uczniowie klasy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczyli w dwóch spotkaniach:

  • Warsztaty nt. „Metod radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym”

(więcej…)

Konkurs na prezentację antynikotynową

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia bez Papierosa nauczyciele biologii i informatyki zapraszają do udziału w „Konkursie na prezentację antynikotynową”. Prace można przysyłać do 7 czerwca, na adres mailowy: bezpapierosa@zsken.pl. W tytule maila należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę.

Rozmiar czcionki
Kontrast