Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT NBP pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat”

W dniach 12.10.- 16.10.2020 r. odbyły się konferencje podsumowujące realizację projektu NBP pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Projekt ten realizowany  był w naszej szkole od 7 stycznia 2020 r. i obejmował szereg zadań mających na celu uświadomienie społeczności szkolnej, jak zmieniła się polska waluta od momentu odrodzenia do czasów współczesnych oraz przedstawienie roli Narodowego Banku Polskiego w procesie regulacji i stabilizacji polskiej złotówki. (więcej…)

Zdalne nauczanie

W związku z ogłoszeniem strefy czerwonej dla miasta Poznania od 17 października br. do odwołania nauka szkolna odbywać się będzie w trybie zdalnym (za wyjątkiem zajęć praktycznych).
W zakładce ” zdalne nauczanie” znajduje się REGULAMIN PRACY ZDALNEJ.

UpNext Education – rozpoczynamy zmagania!

Organizacja UpNext powstała w Izraelu, zrzesza czołowych przedsiębiorców i liderów biznesu, którzy odnajdują ducha przedsiębiorczości w przygotowaniu nowej generacji do stale zmieniającego się świata, środowiska i jego wyzwań. Upnext to w pełni zintegrowane doradztwo w zakresie projektowania i inżynierii produktów, koncentrujące się na prototypowaniu nowej technologii sprzętowej i przekształcaniu tych prototypów w produkty gotowe do wprowadzenia na rynek. (więcej…)

Tradycja i pamięć – Kartka dla Powstańca w nowej odsłonie

Tradycja i pamięć o wielkich wydarzeniach łączy pokolenia i pozwala wzrastać w ważnych wartościach. W tym właśnie duchu od kilku już lat podejmowana jest w murach ZSM wolontaryjna akcja „Kartka dla Powstańca”. Pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego i ich heroicznej postawie w obronie naszego kraju jest wciąż żywa wśród młodzieży naszej szkoły. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że uczniami ZSM są kadeci klas mundurowych, dla których wartości takie, jak ojczyzna, wolność, patriotyzm mają szczególne znaczenie. (więcej…)

Bajka w wielu odsłonach

Pod tym hasłem w miesiącu wrześniu i pierwszych dniach października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu na terenie naszej szkoły przeprowadziliśmy zbiórkę bajek dla dzieci. Stworzyliśmy na ich podstawie zbiór krótkich bajek, które przekazane zostaną podopiecznym wybranej przez nas świetlicy socjoterapeutycznej i służyć w niej będą do celów terapeutycznych. (więcej…)

Kolorowa Magia Serca

Kolejny rok szkolny jest dla wszystkich czasem nowych wyzwań, planów i przedsięwzięć. Razem podejmujemy starania, aby ten trudny okres pandemii wypełnić szlachetnymi działaniami, które, będąc przejawem dobra, innym przyniosą radość. Dlatego też w miesiącu wrześniu i pierwszych dniach października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu w naszej szkole przeprowadzona została wolontaryjna akcja o nazwie „Kolorowa Magia Serca”. (więcej…)

Sukces Wiktorii w ogólnopolskich turniejach

Rozwój pasji i zainteresowań jest dla każdego z nas prawdziwą przyjemnością. Wzrasta ona jeszcze bardziej w momencie, gdy wraz z osobistym rozwojem dodatkowo pojawiają się sukcesy, które ukazują, że ciężka pracą jaką wkładamy w nasz rozwój ma wymierny sens.

Tym bardziej miło nam tą drogą poinformować o sukcesach naszej uczennicy Wiktorii Powałowskiej z klasy 2GO2, która zdobyła II miejsce (więcej…)

„Wielkopolska w sieci zawodów” zaproszenie na NOC ZAWODOWCÓW

Doradcy zawodowi naszej szkoły zapraszają uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN do udziału  w 3. edycji NOCY ZAWODOWCÓW 2020, która odbywać się będzie całkowicie online pod hasłem „Wielkopolska w sieci zawodów. Jest to wydarzenie, które od trzech lat organizowane jest w całym województwie wielkopolskim. (więcej…)

Zdalnie, nie znaczy mniej efektywnie

W piętek, dnia 25 września z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie dla opiekunów i wybranych członków Samorządów Uczniowskich. Zorganizowane zostało przez młodzież z Rady Miasta po to, by umożliwić członkom Samorządów Uczniowskich wzajemną wymianę doświadczeń oraz stworzyć wspólną bazę inicjatyw. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje działalności, które mogą być realizowane z sukcesem w okresie zdalnej nauki, czas pandemii wymusił bowiem na wszystkich te właśnie formy aktywności. (więcej…)