Uczniowie klas technicznych naszej szkoły przystąpili do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019/2020. Od września 2019 r.  przygotowywali swoje techniczne projekty, budowali urządzenia, tak aby wziąć udział w tej olimpiadzie. To kreatywni pasjonaci nowych technologii, innowacji technologicznych, którzy podczas realizacji tych projektów rozwijali również  swoje  kompetencje metodyczne tj. umiejętność krytycznego myślenia, analizy, syntezy, szukanie niekonwencjonalnych i nieszablonowych rozwiązań oraz kompetencje społeczne określane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD- jako przyszłościowe.

Tak więc, uczniowie klasy 4T1- Witold Rozumek i Karol Markiewicz– zajęli 1. miejsce w kategorii „Pomysł ekologiczny” –projekt ECO- FIL- POWER- Creative Recycling! oraz uczeń klasy 2T1- Adam Wachowiak– 2. miejsce w kategorii „Pomysł techniczny”- projekt Technical challenge!”.

Witold i Karol zaprojektowali i zbudowali  podręczne  urządzenie do produkcji filamentu z plastikowych butelek PET, wykorzystujące nowoczesny punkt widzenia nauk ekonomicznych tzw. recycling prosumencki, który może być też stosowany przez konsumenta. Producent wytwarzając filament na swoje potrzeby staje się również konsumentem. W tym projekcie powstał również nowy niezależny pomysł Witolda Rozumka, stanowiący wartość dodaną projektu. Jest to wymyślenie, zaprojektowanie  i wydrukowanie z filamentu powstałego z butelek PET oryginalnych płytek PLC, które mogą stać się pomocą dydaktyczną dla uczniów technikum o specjalności – technik mechatronik.

Adam natomiast zaprojektował urządzenie „Technical challenge!” – to wielozadaniowy ploter obrabiający, który wykonuje szereg specjalistycznych zadań tj. frezowanie, drukowanie 3D tworzywem sztucznym oraz drukowanie 3D- metalem. Praktyczne zastosowanie tej maszyny znajdzie miejsce w przemyśle 4.0 tj. w usprawnieniu produkcji, oszczędności materiału oraz przy konstruowaniu prototypowych modeli (np. w branży automotive – tunning samochodu, gdzie potrzebne są indywidualnie wykonane części, czy w branży przemysłowej do usprawniania produkcji przez oszczędność materiału i indywidualizację produktów, czy komponentów).

Teraz czekamy na wyniki Komitetu Głównego Olimpiady, które zostaną ogłoszone w czerwcu.

Opiekunem uczniów, przygotowującym  ich do zmagań olimpijskich jest Pani prof. Beata Marciniak.