Drodzy Uczniowie!

Od 01.06.2023 rozpoczynają się egzaminy zawodowe

Przystąpienie do egzaminu  jest obowiązkowe w celu uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły

2 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Harmonogram egzaminów zawodowych

Sesja lato 2023

Egzamin pisemny elektroniczny z kwalifikacji trzyliterowej

Egzamin pisemny elektroniczny odbędzie się w dniach 02.06. – 6.06. 2023 r. zgodnie z harmonogramem udostępnionym w gablocie w budynku B

Egzamin pisemny z kwalifikacji dwuliterowej w wersji papierowej

2 czerwca 2023 w sali B14

godz. 10.00 kwalifikacja MG.14

Egzamin praktyczny odbywać się będzie w budynku B w dniach od 01.06.2023- 16.06.2023 w zależności od kwalifikacji wg indywidualnego harmonogramu, który jest udostępniony w gablocie w budynku B.

Egzaminy praktyczne odbywają się w następujących salach:

Egzamin MEP.02, MEP.03, M.30 – sala B1

Egzamin MEC.09 – sala B5

Egzamin ELE.02 – sala B8

Egzamin ELM.03, ELM.06 – sala B15

Egzamin ELE.09 – sala B4

Egzamin EE.21 – sala B13

 

Na egzamin praktyczny MEP.02, MEP.03, M.30 uczniowie mają obowiązek mieć fartuch.

Na egzamin praktyczny ELM.03, ELM.06,  ELE.02

uczniowie mają obowiązek być w stroju roboczym.

Egzamin  praktyczny  CPK w kwalifikacji  MEC.08 odbędzie się  w CKPiU w Poznaniu ul. Jawornicka 1. Obowiązuje strój roboczy.

Należy przybyć 1,5 godziny przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego i godzinę przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego.

Należy mieć ze sobą legitymację/ dowód osobisty, czarny długopis, galowy strój na egzamin pisemny i strój roboczy na egzamin praktyczny, kalkulator prosty

 

Materiały i przybory pomocnicze

Egzamin zawodowy pisemny (papierowy i elektroniczny)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć swój długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty* (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*((kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Egzamin zawodowy praktyczny

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory w przypadku kwalifikacji:

Ponadto w kwalifikacji:

EE.21 – ołówek, gumka, linijka, temperówka