Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej informuje, że test sprawnościowy do

ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW)

odbędzie się w dniach:

08.08.2022 o godz. 9.00 kandydaci o nazwisku rozpoczynającym się od litery A- J

09.08.2022 o godz. 9.00 kandydaci o nazwisku rozpoczynającym się od litery K- Ź

Do testu sprawności przystępują wszyscy kandydaci bez względu na kolejność wyboru klasy lub szkoły.

Dokładny harmonogram testów sprawnościowych zostanie podany 5 sierpnia, po zamknięciu drugiego naboru.

W załączeniu:

– regulamin próby sprawności fizycznej dla kandydatów,

– zgoda rodziców na udział w próbie sprawności fizycznej.