Od 1 września br. w XXIX Liceum Ogólnokształcącym
w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
zostanie utworzony oddział przygotowania wojskowego.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji w sekretariacie uczniowskim
pod numerem telefonu: 61-8321949
oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja