Drodzy Uczniowie!

Od 2.06 rozpoczynają się egzaminy zawodowe
Harmonogram egzaminów zawodowych
Sesja czerwiec – lipiec 2022
Egzamin pisemny elektroniczny z kwalifikacji trzyliterowej
s. B2 i B5

Egzamin pisemny elektroniczny dla klas trzecich TM odbędzie się w dniu 2 i 3 czerwca 2021 r.

02.06.2022  g.8.30    MEP.02

02.06.2022 g. 12.00  MEC.08

02.06.2022 g. 15.00 ELE.08

03.06.2022 g. 8.30 i 12.00 ELM.03

Egzamin pisemny elektroniczny dla klas trzecich BS odbędzie się w dniu 6 czerwca 2021 r.

06.06.2022  g.10.00    ELE.02

06.06.2022 g. 13.00    ELM.03

Egzamin pisemny z kwalifikacji dwuliterowej

21 czerwca 2022

godz. 10.00 kwalifikacje:

MG.14 –  s. B16

godz. 12.00 kwalifikacje:

MG.30,  MG.44 i  EE.05 s. B16

 

Egzamin praktyczny odbywać się będzie w budynku B w dniach od 03.06.2022- 28.06.2022 w zależności od kwalifikacji wg indywidualnego harmonogramu, który został przekazany każdemu uczniowi.

Egzaminy praktyczne odbywają się w następujących salach:

Egzamin MG.30, MEP.02 – sala B1

Egzamin MG.44 – sala B2

Egzamin EE.21 – sala B13

Egzamin ELM.03 – sala B17

Egzamin ELE.02 – sala B8

Egzamin ELE.08 – sala B8

 

Na egzamin praktyczny MG.30, MEP.02  uczniowie mają obowiązek mieć fartuch.

Na egzamin praktyczny ELM.03. ELE.02 i ELE.08

uczniowie mają obowiązek być w stroju roboczym.

Egzamin  praktyczny  CPK w kwalifikacji  MEC.08 odbędzie się  w CKPiU w Poznaniu ul. Jawornicka 1. Obowiązuje strój roboczy.

Należy przybyć godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Należy mieć ze sobą legitymację/ dowód osobisty, długopis, stosowny strój

Materiały i przybory pomocnicze

Egzamin zawodowy pisemny (papierowy i elektroniczny)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć swój długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty* (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*((kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Egzamin zawodowy praktyczny

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory w przypadku kwalifikacji:

Ponadto w kwalifikacji:

EE.21 – ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Należy mieć ze sobą dowód potwierdzający tożsamość, długopis czarny oraz stosowny strój