Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 


Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Kursy zawodowe

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła, od września 2012, w miejsce szkół dla dorosłych, nową formę kształcenia - kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie np. monter mechatronik, technik mechatronik, będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych/planowanych do wprowadzenia w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

Oznaczenie
kwalfikacji

Nazwa kwalfikacji/kwalfikacyjnego
kursu zawodowego

Nazwa zawodu  Symbol cyfrowy zawodu
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych monter mechatronik 742114
technik mechatronik 311410
E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych monter mechatronik 742114
E.18 Eksploatacja urządzeń i systeów mechatronicznych technik mechatronik 311410
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik 311410
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Elektryk 741103
Elektromechanik 741201
E.8 Montaż i konserwcja instalacji elektrycznych Elektryk 741103
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instacji elektrycznych technik elektryk 311303

M14

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych  technik optyk  
M 30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych  technik optyk  

 

Kursy kwalfikacyjne są bezpłatne i będą organizowane w formie zaocznej lub stacjonarnej, dziennej lub wieczorowej zgodnie z preferencjami uczestników.

 

 

Ankieta rekrutacyjna


lipiec 2017
 
pn wt śr cz pt so nd
     12
3456789
10111213141516

Zaproszenie do Cyfrowej Akademii!

...

1718192021

Harmonogram egzaminów poprawkowych

 Sprawdź ...

2223

MATURA POPRAWKOWA

 Pisemny ...

24252627282930
31      
Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci