Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 

 

Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Klasa sportowo-obronna

 

     CZAS NA DOŚWIADCZENIE !!!

Przedmioty rozszerzone: język angielski, do wyboru: wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia
Przedmiot punktowany: wiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia
Dodatkowa godzina: wychowanie fizyczne.

Patronat nad klasą sprawuje:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu


Klasa o tym profilu istnieje w naszej szkole od wielu lat i stała się jedną z jej wizytówek. Przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w różnych formacjach mundurowych (np. wojsku, Policji, Straży Pożarnej), ochronie osób i mienia czy ratownictwie medycznym. Część zajęć prowadzą pracownicy tych służb. Poroyumienie o współpracy szkoła podpisała z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Aktywnych Rezerwistów, Wojskową Komendą Uzupełnień oraz z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.

 

Uczniom klasy sportowo – obronnej proponujemy:

  • liczne i różnorodne obozy szkoleniowe, zielone i białe szkoły o charakterze sportowym (z nauką jazdy na nartach i  pływania) oraz wojskowym, zajęcia na poligonie,
  • lekcje WF na basenie i własnej siłowni,
  • doskonalenie umiejętności strzeleckich (m.in. na przyszkolnej strzelnicy),
  • zajęcia rozwijające ogólną sprawność fizyczną, przygotowujące do testów sprawnościowych, do których przystępują kandydaci do służb mundurowych,
  • naukę podstaw sportów walki,
  • naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • dokładne zapoznanie ze strukturą i specyfiką pracy w służbach mundurowych w Polsce,
  • trzy dni w tygodniu są "dniami mundurowymi" (wzór umundurowania opisany został w rozdziale V Regulaminu Szkoły, dostepnego w zakładce: Dokumenty szkolne),

 


Do wakacji pozostało:


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci