Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Klasa policyjna

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, angielski

Przedmiot punktowany: wiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia

Patronat nad klasą sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Do klas o profilu policyjnym trafiają uczniowie, którzy po ukończeniu szkoły planują wstąpić w szeregi Policji. Są one objęte patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, dzięki któremu nasi uczniowie mają regularne zajęcia w szkole z policjantami różnych pionów, stałą opiekę funkcjonariusza miejscowego komisariatu, odwiedzają jednostki Policji, Izbę Pamięci oraz uczestniczą w klasie II i III w dwudniowych warsztatach policyjnych i treningach kompetencyjnych prowadzonych przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  w ośrodku w Kiekrzu. Dodatkowo w planie zajęć obowiązkowych w szkole realizowany jest w tych klasach przedmiot „Edukacja policyjna” na podstawie autorskiego programu nauczania wykładanego przez oficera Policji, dzięki czemu nasi absolwenci zdobywają wiedzę specjalistyczną przydatną w dalszym procesie przygotowania do zawodu policjanta i otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym do Policji. Podobnie jak pozostałe klasy mundurowe, obowiązkowo uczestniczą w ćwiczeniach terenowych na poligonie oraz zaliczają obóz narciarski