Kampania Społeczna „Drugie Życie” to szereg działań podejmowanych od lat w służbie transplantacji. Ich nadrzędnym celem jest społeczna popularyzacja idei Kampanii i dotarcie do jak największej liczby osób z „Oświadczeniem woli”, które jest dobrowolną zgodą osoby na pobranie jej narządów po śmierci do przeszczepów.

W tę szlachetną akcję od lat włączają się liczne szkoły, podejmując coraz to nowe działania przyczyniające się do realizacji idei Kampanii.

Każde z nich jest piękne i szlachetne, a ważne jest również to, że każda edycja Kampanii to nie pojedyncza inicjatywa, ale całoroczny szereg działań, które innym przybliżają ten ważny społecznie temat.

Tym bardziej cieszy nas fakt, że każdego, również tego roku nasza szkoła włącza się w ten szlachetny projekt, przyczyniając się do tego, że temat transplantacji staje się bardziej zrozumiały dla naszych podopiecznych, a za ich pośrednictwem dociera do środowisk ich życia.

Nie sposób jednak nie wspomnieć, że kończąc każdą edycję Kampanii jej organizatorzy spośród szkół biorących udział w wydarzeniu wyłaniają jej zwycięzców i placówki wyróżnione. W tegorocznej XIII edycji projektu to właśnie nasza szkoła okazała się placówką, której działania zostały docenione przez organizatorów konkursu. Zwyciężyliśmy tegoroczną edycję projektu uzyskując tytuł Laureata.

To dla nas ogromny zaszczyt, że cały, bardzo liczny szereg naszych inicjatyw znalazł uznanie jury konkursowego. Jak podkreślano wielokrotnie podczas finałowej gali imponująca jest ilość działań podjętych przez naszych wolontariuszy. Szeroki ich zasięg doceniony został również za nowatorskie podejście szkoły do tematu i kreatywną jego realizację w okresie pandemii.

To dla nas wielki sukces, lecz prawdziwym zwycięstwem jest fakt, że w realizację założeń Kampanii „Drugie Życie”, podczas całego roku włączyła się ogromna liczba uczniów.

Pokazaliście, że jesteście wielcy sercem, które jest otwarte na innych. Za każde, naprawdę każde działanie, szczerze dziękujemy. Naszym prawdziwym zwycięstwem, oprócz docenienia przez Kapitułę projektu, jest to, że uczniowie ZSM okazali się dobrymi, szlachetnymi ludźmi, osobami o wielkich sercach i pięknych umysłach, za co bardzo Wam dziękujemy. Słowa podziękowania składamy również nauczycielom, którzy podjęli się przeprowadzenia lekcji tematycznych dotyczących transplantacji. Dziękujemy także ks. Krystianowi, który był głównym koordynatorem całorocznych, licznych działań i opiekunem naszych uczniów w drodze do zwycięstwa mierzonego dobrem serca.

Poniżej zamieszczamy prezentację konkursową i linki do wydarzenia Projektu „Drugie Życie”.

https://poznan.tvp.pl/54385805/16062021-godz2130

https://poznan.tvp.pl/51985979/w-ubieglym-roku-wykonano-20-mniej-przeszczepow-niz-w-roku-2019-26012021?fbclid=IwAR2bdRVf5PalGsF8vJKUdW3q8RXMPqF5TCN9PvT61jI-ctHbfvMaueutT1g

https://www.facebook.com/kampaniaspolecznadrugiezycie/

Sprawozdanie_Kampania_DŻ_ZSKEN_2020-21