zakonczenie rokuDnia 25 czerwca o godz. 8 na dziedzińcu ZSM zebrała się cała nasza społeczność, żeby uroczyście zakończyć rok szkolny 2020/2021. Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz powitaniem uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców przez Panią Dyrektor dr Małgorzatę Nawojczyk. Zwracając się do wszystkich obecnych osób Pani Dyrektor podkreśliła, iż rok szkolny, który właśnie się kończy okazał się pełen wyzwań i niepewności. Przypomniała, że rozpoczęliśmy go z nadzieją na stabilizację sytuacji epidemicznej, ale już październik przyniósł ze sobą powrót do nauczania zdalnego i podkreśliła, że „pomimo tego kolejny raz sprostaliśmy wyzwaniu, wykorzystując doświadczenia i wnioski ubiegłoroczne, co niewątpliwie przyczyniło się do sprawniejszej organizacji pracy, chociażby dzięki ujednoliconej platformie edukacyjnej. Na szczęście w dobrym zdrowiu spotkaliśmy się ostatecznie na Świerkowej, co prawda pod koniec roku szkolnego, ale za to z ogromną radością”.

Dziękując wszystkim za wytężoną pracę oraz pokonywanie problemów Pani Dyrektor zaznaczyła, że czas pandemii nie przekreślił konsekwencji uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, wręcz przeciwnie – wielu zmobilizował do zaangażowania w naukę, rozwijania indywidualnych zainteresowań a także uczestniczenia w działalności wolontaryjnej czy kampaniach społecznych, co zostało dostrzeżone i uhonorowane przez Kapitułę Kampanii Drugie Życie, która przyznała naszej szkole tytuł Laureata. Pani Nawojczyk dodała, że cieszy się także z postępów tych uczniów, którzy potrzebowali więcej czasu na zaakceptowanie nauczania zdalnego oraz realizację zadań, a jednak pokonali trudności i udało się im zaległości nadrobić. Z uznaniem odniosła się do wszystkich, którzy godnie reprezentowali Zespół Szkół Mechanicznych podczas konkursów, olimpiad oraz zawodów sportowych, niejednokrotnie zdobywając zwycięskie laury raz promowali szkołę poprzez różnorodne działania. To wszystko nie byłoby możliwe bez nauczycieli, którym Pani Dyrektor podziękowała za otwartość na indywidualne potrzeby uczniów, zarówno w zakresie edukacji, jak i wychowania, za czas i trud włożony w realizację lekcji w ramach zdalnego nauczania. Za zaangażowanie w pracę podziękowała także pracownikom obsługi i administracji szkoły, dzięki którym powrót na Świerkową okazał się spokojny oraz bezpieczny. Pani Dyrektor podkreśliła również dużą rolę rodziców, którzy wspierali nauczycieli i wychowawców, reagując na zaistniałe problemy.

„Rok szkolny 2020/2021 mamy już za sobą. Wpisze się on w historię edukacji jako wyjątkowo trudny, z tym większą dumą pragnę wręczyć świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz nagrody za szczególne osiągnięcia” – tymi słowami Pani Dyrektor Nawojczyk zapowiedziała szczególny moment uroczystości. W pierwszej kolejności wręczyła świadectwa, nagrody oraz dyplomy kandydatom do Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Mateuszowi Zaborskiemu z klasy 2GT4, Wiktorii Peters z 2PO3, Małgorzacie Czerniejewskiej z 2GO2 oraz Mateuszowi Monikowskiemu z klasy 2PT2. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali też: Paulina Domańska, Michalina Filipowicz, Julia Jarczaszek, Natalia Robakowska z klasy 1O1; Kacper Gramza i Zuzanna Sarnowska z klasy 1O2; Rafał Konieczny, Kornelia Krzyżanek – 1O3; Marcel Kujawa, Dawid Marczak – 2PO1; Nicola Wieczorek – 2PO2; Nicola Araszkiewicz i Martyna Wilczyńska – 2PO3; Igor Marchewka i Patrycja Wojtkowiak – 2PO4; Dawid Nowak, Julia Jaśkowiak – 2GO1; Julia Zarębska – 2GO2; Martyna Miłoszewska – 2PT5; Maciej Majchrzak, Dominik Surdyk – 2GT1; Mikołaj Nowinka – 2GT4; Kamil Kowalski – 3T1; Szymon Rybczyński – 2PZ; Norbert Maliszewski, Dominik Siwczak 2GZ. Wyróżnionym uczniom towarzyszyli dumni z ich sukcesów wychowawcy. Listy gratulacyjne oraz słowa podziękowania od Pani Dyrektor otrzymali również obecni na uroczystości rodzice. Wśród uczniów, do których Pani Nawojczyk skierowała słowa uznania znalazł się także Paweł Wachowiak z kasy 1T1, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021 w kategorii Pomysł Techniczny oraz Nowinka Mikołaj z klasy 2GT4, który wziął udział w tej samej olimpiadzie. Nagrody za Szkolny konkurs matematyczny; ”Matematyka w praktyce” otrzymali Dominik Surdyk z klasy 2GT1 (I miejsce), Nicola Wieczorek z klasy 2PO2 (II miejsce), Tymoteusz Wrembel z klasy 2GT1 (III miejsce). Uczniowie z klasy 3T1: Kamil Kowalski, Mikołaj Kośmider i Remigiusz Górski otrzymali nagrody i podziękowania za szczególny wkład w promocję szkoły.

„Nadszedł upragniony czas wakacji. Mówiąc do zobaczenia żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy oraz nauki – tymi słowami Pani Dyrektor Nawojczyk zakończyła oficjalną część uroczystości, po której odbyły się spotkania wychowawców klas z uczniami.

Udanych wakacji!!!