Ślubowanie kadetów klas pierwszych mundurowych to w życiu naszej szkoły zawsze dzień wyjątkowy i bardzo podniosły. W tym roku uroczystość ze względów epidemicznych została podzielona na trzy części. Pierwsze ślubowały klasy policyjne, następnie wojskowe i strażackie. Każdą część otwierało głośne odśpiewanie całości hymnu państwowego, po którym głos zabierała Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk.

Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Naczelnik Wydziału Technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Bogusław Świdurski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Poznań-Wilda kom. Krzysztof Dolny, sierż. sztab. Jakub Banaszkiewicz z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, por. Szymon Andrzejewski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz kpt. Jacek Marczak z Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk w krótkich słowach skierowanych przede wszystkim do kadetów, zwróciła szczególną uwagę na fakt, że mundur to w pierwszej kolejności ogromne zobowiązanie, któremu trzeba starać się sprostać każdego dnia. Wspomniała także o absolwentach naszej szkoły służących w różnych formacjach mundurowych, prezentując ich jako wzór dla młodych kadetów. Pani Dyrektor życzyła młodzieży wytrwałości w dążeniu do obranych celów. Na zakończenie wyraziła nadzieję, że słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna będą wyrażały wartości istotne nie tylko w wypełnianiu ich przyszłych służbowych obowiązków, ale przede wszystkim w ich życiu prywatnym.

Następnie przyszedł czas na ślubowanie klas pierwszych. Prowadzący uroczystość kom. Artur Błaszak wezwał kadetów reprezentujących poszczególne klasy na środek placu. Kadeci jednym potężnym głosem ślubowali na sztandar wierność ojczyźnie i zasadom moralnym.

Po ślubowaniu uczniowie klas mundurowych zaprezentowali piosenkę marszową. Niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych było odśpiewanie jej ostatnich zwrotek, z których każda przygotowana została w zabawny sposób i zaprezentowana przez inną klasę.

Uroczystość zakończyła się tradycyjnie pokazem musztry kadetów naszej szkoły.