Sesja czerwiec – lipiec 2021

Egzamin pisemny odbędzie się

w dniu 22 czerwca 2021 r.

godz. 10.00 kwalifikacje:

MG.20, MG.14 –  s. gimnastyczna – wejście od sali gimnastycznej w budynku A

godz. 12.00 kwalifikacje:

EE.02, MG.44 –  s. gimnastyczna – wejście od sali gimnastycznej w budynku A TM

EE.02 s. 17 wejście główne w budynku A od strony boiska BS

EE.05 s. 18 wejście główne w budynku A od strony boiska BS

godz.14.00 kwalifikacja:

EE.21  – s. 16 wejście główne w budynku A od strony boiska

Egzamin praktyczny odbywać się będzie w budynku B w dniach od 23.06.2021 – 30.06.2021 w zależności od kwalifikacji wg indywidualnego harmonogramu, który został przekazany każdemu uczniowi osobiście. Do szkoły wchodzimy wejściem głównym po schodach od ul. Świerkowej godzinę przed egzaminem.

Egzaminy praktyczne odbywają się w następujących salach:

Egzamin MG.30 – sala B1

Egzamin MG. 14 – sala B4

Egzamin M.44 – sala B2

Egzamin EE.21 i E. 19 – sala B13

Egzamin EE.02 – sala B12

Egzamin EE.05 – sala B8

Na egzamin praktyczny MG.30  uczniowie mają obowiązek mieć fartuch.

Na egzamin praktyczny EE.02 uczniowie mają obowiązek być w stroju roboczym.

Egzamin  praktyczny  CPK w kwalifikacji  MG.20 odbędzie się  w CKPiU w Poznaniu ul. Jawornicka 1. Obowiązuje strój roboczy.

Należy przybyć godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Należy mieć ze sobą legitymację/ dowód osobisty, długopis, stosowny strój oraz maseczkę.

Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.