Kampania społeczna „Drugie życie” to szereg inicjatyw podejmowanych z myślą o propagowaniu idei związanej z dziełem transplantacji. Są one cenne tym bardziej, że przyczyniają się do ratowania życia i zdrowia ludzi potrzebujących przeszczepu narządów. W założeniach twórców jest ona próbą bezpośredniego dotarcia z „Oświadczeniem woli” do jak największej liczby odbiorców. W ten sposób była ona rozumiana aż do tej edycji. Jednak w związku z panującą pandemią, obostrzeniami  i potrzebą izolacji społecznej wszystkie działania związane z Kampanią przeniesione zostały do Sieci. Sytuacja ta zmusiła uczestników projektu do zmiany dotychczasowych form popularyzacji wydarzenia. Jednym z działań była prezentowana na stronie naszej szkoły akcja „Jestem na Tak! Ty też bądź!”. Jej nadrzędnym celem była popularyzacja „Oświadczeń woli” wśród jak największej ilości osób korzystających z Internetu. Chcemy w tym miejscu podziękować wszystkim naszym uczniom, którzy okazali się „niezawodni sercem” i za pomocą używanych przez siebie mediów społecznościowych dotarli z „Oświadczeniem woli” aż do 84025 osób. Wynik jest imponujący, a nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że potrafią się zaangażować w pomoc ludziom potrzebującym.

Dziękujemy Wam za to, że w każdej sytuacji możemy na Was liczyć, dziękujemy za popularyzację  tak szlachetnej idei, dziękujemy za to, że zawsze, kiedy trzeba, Wy jesteście „na tak!”. Chcemy w tym miejscu podziękować również ks. Krystianowi, Paniom Annie Dostatniej i Lidii Torzewskiej-Kulas za koordynację wydarzenia w tej odmiennej, ale – jak się okazuje – dobrej dla sprawy formie.