Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy na sesję czerwiec – lipiec 2021- do 7 lutego 2021
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2021 – do 8 kwietnia 2021 r.