„Świąteczna Torba Dobroci” to hasło przewodnie świątecznej zbiórki żywności, która przeprowadzona została w naszej szkole w  listopadzie i pierwszych dniach grudnia. Tradycją  jest coroczny udział licznej grupy wolontariuszy ZSM w spotkaniu wigilijnym dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych Miasta Poznania. W tym roku pandemia i potrzeba dystansu społecznego spowodowały, że spotkanie wigilijne musiało zostać odwołane. Caritas jednak postanowił nie zapominać o osobach biorących w nim udział. Z jego inicjatywy w szkołach, zakładach pracy i innych placówkach w adwencie zorganizowana została zbiórka żywności, która przekazana zostanie w dniu Wigilii najbardziej potrzebującym. Wśród darczyńców nie mogło oczywiście zabraknąć uczniów ZSM. Czas zdalnego nauczania, zamknięcie szkół i potrzeba izolacji społecznej nie przeszkodziły nam w tym szlachetnym dziele. Korzystając z możliwości, jakie dają sklepy internetowe, przenieśliśmy naszą zbiórkę do sieci.

Odzew na akcję ze strony naszych uczniów okazał się ogromny. Dzięki szlachetnym sercom naszych wolontariuszy udało nam się zebrać ponad 500 kilogramów żywności, która przekazana została pracownikom Caritas, a za ich pośrednictwem najbardziej potrzebującym. Ideą przewodnią zorganizowanej przez nas zbiórki była myśl, aby nikt w  Wigilię nie był głodny. Nasi uczniowie wykazali się ogromną empatią i wrażliwością serca pokazując, że nie pozostają obojętni na los ludzi potrzebujących.

W imieniu organizatorów wszystkim, którzy wzięli udział zbiórce „Świąteczna Torba Dobroci”, serdecznie dziękujemy za przekazane produkty żywnościowe.

Dziękujemy też  ks. Krystianowi, Paniom Lidii Torzewskiej-Kulas i Annie Dostatniej za koordynację przedsięwzięcia i jego sprawne przeprowadzenie w murach ZSM.