Okres pandemii i potrzeba izolacji społecznej, który doprowadził do zamknięcia szkół spowodował ograniczenie wielu aktywności podejmowanych w wymiarze szkolnym. Okazuje się jednak, że pomysłowość, kreatywność i dobre chęci płynące prosto z serca nie zostają ograniczone przez żadną pandemię. Dlatego też w okresie przedświątecznym jako szkoła przystąpiliśmy do realizacji oddolnej inicjatywy naszych uczniów, której efektem było powstanie oryginalnych, pięknych i jedynych w swoim rodzaju kartek świątecznych. Cieszy fakt tak dużego zainteresowania tym właśnie działaniem, a piękno wykonanych kartek ukazuje duże zdolności uczniów, które wynikają z Ich kreatywności. Działanie to nabiera jednak dodatkowego znaczenia i przyjmuje szczególny wymiar jeśli weźmiemy pod uwagę, że zostało ono podjęte z namysłem, a odbiorcami powstałych kartek jest konkretna grupa osób. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu imienne kartki z życzeniami świątecznymi przekazane zostaną bowiem mieszkańcom Domu Księży Emerytów, osobom, którzy w tym miejscu przeżywają swoją emeryturę. Są to często ludzie, którzy nie mają już w swym życiu kogoś, z kim przeżywać mogliby święta Bożego Narodzenia. Kartka od naszych uczniów przekazana w dniu Wigilii będzie zatem dowodem pamięci osób młodych o seniorach, którzy potrzebują uwagi i odrobiny okruchu serca przepełnionego dobrem.

Chcielibyśmy, aby zainicjowana przy tej szczególnej okazji relacja była początkiem nowej międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, w ramach której nasza młodzież uczyć się będzie od osób starszych i poprzez którą ofiaruję Ona swój czas, talenty i serce drugiej, bardziej potrzebującej osobie. „Świąteczna Kartka Senioralna” jest jak ufamy początkiem szlachetnego dzieła, które pokazuje, że zewnętrzne bariery – pandemia to nie musi być stagnacja i marazm, ale szansa na nowe kreatywne działania, które w swym założeniu mają zawsze dobro drugiego człowieka.

Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy biorąc udział w tym szlachetnym dziele pokazali, że czas pandemii wyzwala w nas jeszcze bardziej poczucie konieczności bycia z bardziej potrzebującymi.

Dziękujemy opiekunom działania ks. Krystianowi, Paniom Annie Dostatniej i Lidii Torzewskiej-Kulas za trud włożony w propagowanie tego szlachetnego dzieła i jego przeprowadzenie wśród młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych.