Pod tym hasłem w miesiącu wrześniu i pierwszych dniach października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu na terenie naszej szkoły przeprowadziliśmy zbiórkę bajek dla dzieci. Stworzyliśmy na ich podstawie zbiór krótkich bajek, które przekazane zostaną podopiecznym wybranej przez nas świetlicy socjoterapeutycznej i służyć w niej będą do celów terapeutycznych. Wiemy bowiem, jak ważne jest ukazywanie właściwych postaw, wartości i pomaganie w codziennym funkcjonowaniu dzieciom, które korzystają z pobytu w świetlicy. Akcja ta uzmysłowiła naszym uczniom sens kierunkowego wolontariatu, który pozwala na dostrzeżenie osób znajdujących się tuż obok nas i potrzebujących pomocy oraz nauczyła, w jaki sposób możemy eliminować skutki wykluczenia społecznego i dawać radość tym, którzy jej naprawdę potrzebują.

 Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w akcję a także opiekunom: ks. Krystianowi, Pani wicedyrektor Lidii Torzewskiej-Kulas i Pani Annie Dostatniej. Cieszy nas fakt, że w murach ZSM duch i potrzeba pomagania są obecne na co dzień, a drugi człowiek postawiony zostaje na pierwszym miejscu, zaś dobro staje się celem przedsięwzięć podejmowanych przez młodzież.