Kolejny rok szkolny jest dla wszystkich czasem nowych wyzwań, planów i przedsięwzięć. Razem podejmujemy starania, aby ten trudny okres pandemii wypełnić szlachetnymi działaniami, które, będąc przejawem dobra, innym przyniosą radość. Dlatego też w miesiącu wrześniu i pierwszych dniach października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu w naszej szkole przeprowadzona została wolontaryjna akcja o nazwie „Kolorowa Magia Serca”. Jej celem była zbiórka przyborów biurowych, które przekazane zostaną małym pacjentom dziecięcego, poznańskiego szpitala. Podejmując tę akcję chcieliśmy nie tylko zebrać kolorowe produkty, ale też okazać pamięć małym pacjentom poznańskiej placówki zdrowotnej, którzy ten trudny, epidemiczny czas przeżywają w odosobnieniu, z dala od swoich rodzin. Chcieliśmy po prostu umilić in okres choroby, tak aby stał się choć odrobinę łatwiejszy.

 Cieszy nas fakt, że uczniowie ZSM po raz kolejny nie zawiedli, że ofiarując potrzebne przybory udowodnili jak ważny jest dla nich los osób doświadczonych przez los. Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce oraz jej opiekunom: ks. Krystianowi, Pani wicedyrektor Lidii Torzewskiej-Kulas i Pani Annie Dostatniej – za jej przeprowadzenie.

Zależy nam na tym, żeby osoby potrzebujące pomocy oraz wsparcia dowiedziały się o tym, że mogą zawsze na nas liczyć.