Ogólnopolska Kampania „Drugie życie” to szereg poczynań, które łączy jeden, szlachetny cel. Jest nim promocja idei transplantacji, która przyczynia się do poprawy zdrowia i ratowania życia osób potrzebujących przeszczepu. Tegoroczna edycja kampanii miała charakter szczególny.Rozpoczęliśmy ją w naszej szkole szeregiem działań promujących tę szlachetną ideę wśród uczniów, ich rodziców i znajomych. Imponująca jest liczba Oświadczeń Woli, które rozdane zostały tym osobom –  dobrowolna zgoda na pobranie narządów do przeszczepu po  śmierci. Promocję kampanii „Drugie życie” prowadziliśmy także w Internecie. Tym bardziej, w trudnym dla wszystkich czasie, miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji kampanii wyróżnienie zdobyła właśnie nasza szkoła. Uznano w ten sposób  zaangażowanie społeczności ZSM w propagowanie ideitransplantacji.

Dziękujemywszystkim, którzy włączyli się w realizację założeń kampanii w naszej szkole. Dziękujemy jej opiekunom – Pani Natalii Wasielewskiej i księdzu Krystianowi   za troskę o to, aby formy kampanii skutkowały rozdaniem tak dużej ilości Oświadczeń Woli.

Dziękujemy jednak przede wszystkim za serce, które zrzeszone zostało wokół szlachetnej idei przyczyniającej się do poprawy jakości życia i jego ratowania. Po raz kolejny udowodniliśmy, że dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych to los drugiego, bardziej potrzebującego człowieka jest najważniejszy.