27 maja ogłoszono wyniki OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2020. Uczniowie naszej szkoły zostali FINALISTAMI tej olimpiady i są to:
Witold Rozumek i Karol Markiewicz z kl. 4T1 w kategorii POMYSŁ EKOLOGICZNY z urządzeniem ECO- FIL- POWER! oraz Adam Wachowiak z kl. 2T1 w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY z urządzeniem TECHNICAL CHALLANGE!

Opiekunem FINALISTÓW OLIMPIADY jest Pani prof. Beata Marciniak, która doprowadziła już do FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO tej olimpiady w okresie ostatnich czterech lat ośmiu uczniów technikum naszej szkoły. Gratulujemy!!!
link do wyników olimpiady: