Czas zdalnego nauczania wywołany panującą epidemią koronawirusa spowodował zamknięcie szkół, przymusową izolację społeczną i zmusił nas do przeniesienia naszej aktywności do sieci. Powinniśmy jednak dostrzegać możliwości, jakie daje Internet  i postarać się go wykorzystać do budowania więzi z innymi, często bardziej potrzebującymi ludźmi. Dlatego też w  kwietniu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu nasza szkoła zainicjowała wśród uczniów wolontaryjną akcję „Bajki dla Malucha”. Ideą przedsięwzięcia było zebranie grupy uczniów, którzy we własnych domach, w bezpiecznej dla siebie przestrzeni nagrają bajkę dla swoich młodszych kolegów z wybranej przez nas świetlicy socjoterapeutycznej, pracującej w tym czasie w systemie online.

Inicjatywa okazała się tym bardziej cenna, że stworzyliśmy w ten sposób dźwiękowy zbiór, który może zostać wykorzystany przez pracowników świetlicy oraz rodziców jej podopiecznych. Bajki nagrane przez naszych wolontariuszy  mają  bowiem charakter terapeutyczno‑edukacyjny. Podjęcie tej cennej inicjatywy pozwoliło  na wytworzenie nowej formy więzi międzyludzkiej, pokazało, że nasi uczniowie potrafią się dzielić dobrem swojego serca w każdej, nawet tak trudnej dla wszystkich sytuacji pandemii.

Dlatego w tym miejscu chcemy bardzo podziękować grupie 25 uczniów ZSM, którzy włączyli się w to szlachetne dzieło. Dziękujemy także opiekunom Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu – ks. Krystianowi i Pani Annie Dostatniej za realizację tego przedsięwzięcia. Ufamy, że ta cenna inicjatywa będzie początkiem serii  kolejnych  akcji  wolontaryjnych czynionych dla dobra wspólnego.