Panująca powszechnie epidemia koronawirusa spowodowała ograniczenie naszej aktywności i potrzebę izolacji społecznej. Z tych samych względów zmienione zostały zasady funkcjonowania szkół. Obowiązek nauki i wychowania realizowany jest on-line. W tych odmiennych warunkach należy jednak pamiętać o tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Okres zdalnego nauczania skłonił organizatorów do zmiany zaplanowanych pierwotnie  wydarzeń, związanych z finalizacją Kampanii „Drugie Życie”. Musieliśmy zweryfikować plany.   W uzgodnieniu z nauczycielami naszej szkoły przeprowadzone zostały on-line tematyczne lekcje wychowawcze, których celem było szerzenie wiedzy na tematy związane z transplantacją organów  i krwiodawstwem oraz zachęcenie uczniów do wypełnienia „Oświadczenia woli”.To dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc – dobrowolne wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom.

Wykorzystując możliwości, jakie oferuje Internet, postanowiliśmy, że zwieńczeniem działań podejmowanych w ramach Kampanii „Drugie Życie” będzie kolaż zdjęć, na których nasi uczniowie oraz nauczyciele prezentować będą hasła promujące ideę transplantacji organów. Wydaje się, że akcja ta przyniosła podwójny, pozytywny skutek. Po pierwsze stała się doskonałą okazją do popularyzacji idei transplantacji w mediach społecznościowych, tak często wykorzystywanych do komunikowania się w okresie epidemii. Z drugiej zaś strony dała możliwość podjęcia wspólnych działań przez uczniów i nauczycieli zrzeszonych wokół idei transplantacji.

Kampania „Drugie Życie” to inicjatywa, która nie ogranicza się tylko do reklamowych haseł. To konkretne działania służące ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, a przygotowany przez nas kolaż jest barwną prezentacją tej idei. Po raz kolejny okazało się, że ZSM to miejsce, w którym zawsze drugi, bardziej potrzebujący człowiek postawiony jest na pierwszym miejscu.