Zapraszamy naszych uczniów do udziału w bezpłatnym projekcie
„Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!”

Projekt przeznaczony jest dla osób między 15. a 35. rokiem życia z różnego rodzaju trudnościami natury psychicznej. Wspieramy osoby zgłaszające się zarówno z diagnozami zaburzeń psychicznych, jak i te, które doświadczają trudności z emocjami, stresem, problemami adaptacyjnymi czy lękiem. Wspomagamy również ich bliskich, otoczenie, profesjonalistów, którzy z nimi współpracują na co dzień.

W najbliższych dniach otrzymacie formularze zgłoszeniowe i zgody rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich), jeśli je wypełnicie i prześlecie na adres paulina.krawczyk@ciszum.pl , otrzymacie wówczas od wychowawców login i hasło do udziału w warsztatach profilaktycznych na platformie Zoom.

W ramach projektu można skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem, zajęć grupowych (warsztatów i grup wsparcia) oraz pomocy pracowników socjalnych.

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem szkolnym projektu pedagogiem M. Kryś tel: 797876566

Instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego

Prosimy, aby w sekcji Część 2. Status uczestnika/-czki na rynku pracy w chwili przystępowania do projektu w przypadku uczniów zaznaczyć TAK przy stwierdzeniu 3. Osoba bierna zawodowo i zaznaczyć pole osoba ucząca się. Przy pozostałych stwierdzeniach w tej części należy zaznaczyć NIE. W Części 3. Status uczestnika/ – czki w chwili przystępowania do projektu w przypadku zaznaczenia TAK w punkcie 3. Osoba z niepełnosprawnościami prosimy o dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności (lub innego dokumentu, który potwierdza stan zdrowia).

Sprawa Na Tak – ulotka