Miło nam zaprezentować dyplom uznania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i podziękowanie marszałka Sejmu RP dla uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w ogólnopolskim konkursie „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” upamiętniającym Zbrodnię Katyńską w jej 80. rocznicę.

Wydarzenie zainicjowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a w Komitecie Honorowym znaleźli się: Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, szefowie resortów obrony, spraw wewnętrznych i administracji oraz Prezes IPN.

Dziękuję tym wszystkim setkom uczniów szkół różnych typów, którzy wzięli udział w tym konkursie. Udowadniacie, że ta pamięć historyczna w Polsce nie ginie. Udowadniacie, że ofiara naszych przodków nie była daremna. Dziękuję Wam za udział w konkursie katyńskim – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Konkurs „Polskie serce pękło. Katyń 1940″ rozpoczął się 1 lutego br. Skierowany był do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Młodzież miała możliwość przygotowania prac w dwóch kategoriach: plastycznej – w formie projektu kartki pocztowej oraz pracy pisemnej „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?”. Na konkurs wpłynęło blisko 700 zgłoszeń: 208 prac literackich oraz 431 prac plastycznych. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły. Warto zwrócić uwagę, że czas przeznaczony na realizację prac konkursowych był bardzo trudny, związany z pandemią koronawirusa, z izolacją i ograniczeniami przestrzennymi, jednak w wyniku próśb skierowanych do kancelarii sejmu pan Łukasz Książkiewicz i organizatorzy umożliwili nam przesłanie wszystkich prac na skrzynkę pocztową specjalnie w tym celu utworzoną.

Prace wykonali następujący uczniowie:
Wiktoria Powałowska klasa 1GO2
Zuzanna Orlik klasa 1GO2
Małgorzata Czerniejewska 1GO2
Mikołaj Wadowiec klasa 2T2
Maurycy Stępa 3T4
Kacper Fludra 3T4
Dariusz Radke 3T4
Patryk Heliński 3T4
Angelika Sobczak 4T4
Witold Rozumek 4T1

Za uczczenie 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej wszystkim autorom prac konkursowych podziękował Pan Prezydent Andrzej Duda.

Gratulujemy uczestnikom konkursu, a także ich opiekunom – Pani Profesor Violetcie Lenarczyk i Pani Profesor Beacie Marciniak.