Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej to placówka oferująca młodzieży nowoczesne, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku kierunki kształcenia, dbająca jednocześnie o tradycję. Nasi uczniowie to laureaci konkursów oraz olimpiad, nagradzani zwolnieniem z części egzaminów zawodowych lub indeksami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zaangażowanie uczniów w działalność wolontaryjną jest dowodem ich społecznej wrażliwości, a liczne akcje szkolnej spółdzielni Vzór inspirują do kreatywnego myślenia. Przygotowujemy naszą młodzież do życia w nowoczesnym społeczeństwie, świadomego kształtowania swojej kariery min. dzięki realizacji projektów międzynarodowych (wyjazdy naukowo-integracyjne, praktyki dla uczniów technikum i branżowej szkoły zawodowej w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii). Firmy patronackie oraz współpracujące ze szkołą umożliwiają uczniom wejście w zawód już na etapie zdobywania edukacji. W ZSM funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny dla klasyfikacji zawodowych, które posiadamy.

Naszym atutem jest dogodne położenie przy ulicy Świerkowej 8 w Poznaniu, nieopodal dębieckiego węzła komunikacyjnego oraz możliwość zakwaterowania w bursie. Wszystkim uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę w szkole przyjaznej, przygotowującej do dorosłego życia prezentujemy aktualną ofertę:

TECHNIKUM MECHANICZNE – KROK PIERWSZY DO INŻYNIERA

Jesteśmy przede wszystkim szkołą techniczną, oferującą atrakcyjne, poszukiwane kierunki. Jest wśród nich TECHNIK MECHATRONIK – zawód łączący w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Wybiorą go wszyscy pragnący podjąć pracę w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne. Z kolei zawód TECHNIK MECHANIK-STRAŻAK przygotowuje do pracy przy projektowaniu, produkcji oraz serwisowaniu maszyn i urządzeń wytwórczych, nie tylko w dziedzinie pożarnictwa. Absolwenci tego kierunku mogą także ubiegać się o przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Jedyny w Poznaniu, przyciągający coraz liczniejsze grono młodzieży jest TECHNIK OPTYK. Ten zawód stanowi znakomitą ofertę dla osób pragnących w przyszłości podjąć pracę w gabinetach optometrystyczno-kontaktologicznych, pracowniach czy salonach optycznych. Absolwenci klasy TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH znajdą pracę zarówno w budownictwie, jak również w transporcie oraz przemyśle maszynowym – wszędzie gdzie wykorzystywane są windy, podnośniki, suwnice czy schody ruchome

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA – FACHOWIEC PILNIE POSZUKIWANY 

W naszej ofercie edukacyjnej nie mogło zabraknąć Branżowej Szkoły Zawodowej. MECHATRONIK, ELEKTRYK I ŚLUSARZ to pilnie poszukiwane zawody. Uczniowie, którzy je wybiorą na pewno nie zasilą grona bezrobotnych. Absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych od klasy drugiej w naszym Zespole Szkół. Nasi uczniowie odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – SPRAWNOŚĆ UMYSŁU I CIAŁA

Liceum Ogólnokształcące na Świerkowej uczy ciekawie i nowocześnie. Swoją tradycję mają już licealne „klasy mundurowe”. Pierwszą jest SPORTOWO-OBRONNA, przygotowująca młodzież do podjęcia pracy w różnych formacjach mundurowych, objęta „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – absolwenci tej klasy otrzymają Certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Z kolei klasa POLICYJNA, objęta patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, to oferta dla osób marzących o pracy w Policji. Natomiast młodzież pragnącą rozwinąć własne umiejętności interpersonalne, zainteresowaną problematyką społeczną zapraszamy do klasy PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.