W związku z epidemią koronawirusa w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie regulujące nauczanie zdalne.

Informuję, że od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. realizacja zajęć przekształca się na nauczanie zdalne, które zostało uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W kwestiach dotyczących:
– organizacji nauki w Szkole,
– planu lekcji,
– zmodyfikowanego Przedmiotowego Systemu Oceniania,
– harmonogramu i form konsultacji nauczycieli z uczniami i rodzicami,
– indywidualnego dostępu do materiałów dydaktycznych,
zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnych komunikatach.

DYREKTOR
Małgorzata NAWOJCZYK