W dniu 4 marca w ramach realizacji projektu Kampania „Drugie życie” odbyło się kolejne z serii zaplanowanych spotkań. Gościliśmy wśród nas panią Annę Wachowiak, operatora telefonów alarmowych. Jak powszechnie wiadomo właściwa, szybka i profesjonalna obsługa telefonów o charakterze alarmowym pozwala służbom ratunkowym na przeprowadzenie profesjonalnych akcji  ratujących życie i zdrowie osób poszkodowanych,  potrzebujących pomocy.

Podczas spotkania uczniowie klasy 1PO3 i 3T4 wraz z opiekunami projektu panią Natalią Wasielewską i księdzem Krystianem mogli nie tylko wysłuchać informacji na temat prawidłowego kontaktu operatora telefonów ratunkowych z osobami potrzebującymi pomocy i odpowiednimi służbami ratunkowymi, ale również dokonać wymiany własnych, zawodowych doświadczeń. W spotkaniu brali bowiem udział uczniowie, którzy na co dzień będąc członkami Ochotniczej Straży Pożarnej  ratują innych, spiesząc im z pomocą.Skuteczność prowadzonych przez nich działań wzrasta, jak zostało podkreślone,  gdy otrzymują oni rzetelną informację przekazywaną właśnie przez operatorów telefonów alarmowych. Efektem spotkania jest niewątpliwie wzrost wiedzy naszych uczniów na temat pracy operatora telefonów alarmowych i świadomości  potrzeby  korelacji działań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, gdy to „czas ma największe znaczenie”.

Cieszy nas fakt, że realizowany przez naszą szkołę projekt pozwala na organizację tego typu spotkań.Kampania „Drugie życie” to bowiem nie tylko akcja, to okazja do kształtowania odpowiedzialnej postawy  i – w wielu przypadkach – deklaracja gotowości poświęcenia siebie dla dobra drugiego człowieka.