Osoby, które nie odebrały loginów do sprawdzenia wyników egzaminu zawodowego proszone są o przesłanie prośby w tej sprawie na adres e’mail’owy:

zsm@poznan.interklasa.pl

         Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali egzaminu mogą składać ponowną deklarację z czytelnym podpisem do 31 marca 2020 r. na wyżej podany adres e’mail’owy (najlepiej w postaci SKAN’u)

         Zgodnie z komunikatem OKE odbiór świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i suplementów będzie możliwy po wznowieniu zajęć dydaktycznych w szkołach. Termin i godzina odbioru dokumentów zostanie Państwu podana w odrębnym komunikacie.

Kontakt ze Szkołą proszę utrzymywać w formie elektronicznej lub telefonicznej.