W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, na zaproszenie policjantów z klubu honorowych dawców krwi „Policyjni KREWniacy” i Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, kadeci klas mundurowych uczestniczyli dziś w spotkaniu na lodowisku „Chwiałka” dot. akcji „Bezpieczne ferie”. W trakcie zajęć policjanci omówili zasady bezpieczeństwa dot. spędzania wolnego czasu, zwłaszcza na zamarzniętych zbiornikach wodnych, bezpieczeństwa na drogach, zagrożeń związanych z używkami, cyberprzemocą, utrwalali też podstawowe zasady ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Młodzież miała również okazję poznać specyfikę pracy przewodników psów służbowych, a po spotkaniach i warsztatach, skorzystać z udostępnionego specjalnie dla niej lodowiska, za co bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom.

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/216389,KWP-Bezpieczne-ferie-2020.html