BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. W akcję włączył się również Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowki.

 Nie mogło zabraknąć w tym projekcie uczniów naszej szkoły, tym bardziej, że po raz pierwszy od tego roku nie można było wysyłać Kartki dla Powstańca za pośrednictwem Poczty Polskiej, a jedynie po wcześniejszej kwalifikacji szkoły jako uczestnika projektu tej ogólnopolskiej akcji.

 Warto zwrócić uwagę, iż każda kartka była zaprojektowana i wykonana samodzielnie przez uczestników projektu – uczniów naszej szkoły oraz zaadresowana do konkretnego żyjącego uczestnika powstania warszawskiego, którego imię i nazwisko można było odnaleźć na stronie organizatora akcji. Jednocześnie zadaniem koordynatora projektu w szkole było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących Powstania Warszawskiego na podstawie pakietu edukacyjnego przygotowanego przez organizatora tej akcji.

 Gratulujemy wykonawcom zrealizowanego projektu, czyli uczniom naszej szkoły, którzy tak licznie i z wielkim entuzjazmem włączyli się w akcję, wykazując się dużą kreatywnością przy tworzeniu Kartek dla Powstańca. Dziękujemy także koordynatorom projektu, którzy zadbali o kwalifikację i realizację całego przedsięwzięcia – Paniom Violetcie Lenarczyk, Marzenie Olejniczak i Agacie Przybylak

Bohateron-dyplom-Agata-Przybylak

Bohateron-dyplom-Marzena-Olejniczak

Bohateron-dyplom-Violetta-Lenarczyk