Drodzy Uczniowie!

Informacja dotycząca egzaminów zawodowych

Egzaminy zawodowe rozpoczynają się od 09.01.2020

Wszystkie informacje podane są w szkole w gablocie dotyczącej egzaminów zawodowych w  budynku A przy pokoju nauczycielskim.

Nie zapomnijcie o dokumencie potwierdzającym tożsamość, długopisie z czarnym wkładem (nie żelowym) i odpowiednim stroju (strój galowy na egzamin pisemny oraz praktyczny oraz strój roboczy – fartuch w kwalifikacji M.30)).

Prosimy przybyć 50 min przed egzaminem.

Dostęp do własnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwy będzie (w serwisie uczniowie.oke.poznan.pl). Login i hasło do odbioru w sekretariacie uczniowskim.

Materiały i przybory pomocnicze 

Egzamin zawodowy pisemny 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty* (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Egzamin zawodowy praktyczny

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory w przypadku kwalifikacji:

E.18 –  kalkulator prosty*

E.19 – ołówek, gumka, linijka, temperówka 

kalkulator prosty* – kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb