III MŁODZIEŻOWE FORUM MŁODZIEŻY pt. „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu – szkoły ponadpodstawowe”.

Uczniowie naszej szkoły wraz z Panią prof. Beatą Marciniak uczestniczyli już po raz trzeci w tym miejskim wydarzeniu organizowanym. w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w dniu w dniu 23.10.2019 r.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Forum  było częścią projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami tego wydarzenia było Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja i promowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach.

W tym roku szkołę reprezentowali uczniowie:

Martyna Staszak- kl. 1GT2

Adam Szwed- kl. 1GT2

Adam Wachowiak- kl.2T1

Kamil Kowalski- kl.2T1

Poprzez udział uczniów w takich przedsięwzięciach systematyczne kształtowane są kompetencje społeczne tj. umiejętność zachowania się podczas konferencji, umiejętności wypowiedzi, argumentowanie, wyciąganie wniosków. Poprzez udział  w dyskusji panelowej, uzasadniającej wybór kierunku kształcenia, następuje wzrost tych kompetencji i przygotowuje ich systematycznie do zajmowania stanowiska z użyciem argumentów, w szacunku dla innych uczestników dyskusji.  Dzięki temu udziałowi uczniowie mogli posumować wystąpienia innych reprezentantów szkół oraz wyszukać ich mocne i słabe strony, a także  wyciągnąć wnioski dla siebie na przyszłość.

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/iii-edycja-mlodziezowego-forum,139111.html

http://www.cdzdm.pl/PL-H5/aktualnosci/539/ii-edycja-mlodziezowego-forum.html

 

Program

III MŁODZIEŻOWEGO FORUM


Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu – szkoły ponadpodstawowe

23.10.2019 r.

10:00 – 10:45 Rejestracja uczestników

10:45 – 10:55 Powitanie gości i rozpoczęcie III MŁODZIEŻOWEGO FORUMDobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu – szkoły ponadpodstawowe

10:55 – 12:40 Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu
prezentacje wybranych szkół :

1. Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu,

2. Technikum nr 19 w Poznaniu,

3. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w
Poznaniu,

4. Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,

5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu,

6. Branżowej Szkoły I Stopnia nr 42 w Poznaniu,

7. Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

12:40 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Panel dyskusyjny z udziałem uczniów

14:00 – 14:15 Zakończenie konferencji