W piątek 8 listopada 2019 r. młodzież z klas pierwszych zaprezentowała szkic historyczny na temat polskiej drogi do wolności. Widowisko składało się z materiałów multimedialnych i skupiało się na działaniach narodu polskiego od upadku Rzeczypospolitej w 1795 roku  do odzyskania upragnionej niepodległości w listopadzie roku 1918.Fotografie, filmy i teksty archiwalne prowadziły widzów przez nasze powstania narodowe, działania polityków i artystów na arenie międzynarodowej, a także przez codzienne zmagania Polaków pod rządami zaborców. Scenariusz przygotowały panie Agata Przybylak i Violetta Lenarczyk. Widowisko uświetniły swoim śpiewem uczennice z klasy 1GO2 Marta Dolata i Natalia Drynkowska, które, wraz z Aleksem Napieralskim z klasy 1PO4, w mistrzowski sposób wykonały „Dumkę na dwa serca”. Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił też Piotr Czaplicki z klasy 4T1, który swą grą na fortepianie zaczarował wszystkich zebranych. Był to doskonały wstęp do długiego weekendu, w czasie którego świętowaliśmy naszą NIEPODLEGŁOŚĆ!