25 października klasy 4t2 oraz 3O1 miały okazję wziąć udział w imprezie „Dzień Kandydata na UAM” organizowanej na terenie Kampusu  Morasko. Jej celem było przedstawienie kandydatom kompleksowej oferty dydaktycznej UAM. Odbywała się jednocześnie w dwóch budynkach – na Wydziale Historii oraz na Wydziale Chemii. Młodzież z naszej szkoły zapoznała się z szeroką ofertą prezentowaną przez wszystkie wydziały UAM. Niektóre z nich przygotowały krótkie 25-30 minutowe wykłady dotyczące zagadnień z różnych dziedzin nauki oraz zorganizowały warsztaty prowadzone przez naukowców z tej poznańskiej uczelni. Bogaty program, a także dodatkowe atrakcje przygotowane przez uniwersytet, przyciągnęły  tłumy młodzieży z całej Wielkopolski. Uczniowie klas maturalnych z ZSM uzyskali niezbędne informacje dotyczące sposobu rekrutacji na interesujący ich wydział. Mieli też możliwość poznania specyfiki UAM poprzez spotkania z samorządem studenckim.