W ramach zajęć z przedmiotu Edukacja policyjna, gościliśmy dziś w szkole funkcjonariusza Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjant w bardzo ciekawy sposób przedstawił kadetom klas II policyjnych specyfikę swojego zawodu oraz poprowadził warsztaty dot. rodzajów, sposobów ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Zapoznał z wyposażeniem walizek kryminalistycznych, z którymi technik przyjeżdża na miejsce, pokazał środki i sposoby zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, traseologicznych mechanoskopijnych czy zapachowych. Omówił ich wykorzystanie w procesie karnym w celu udowodnienia winy podejrzanym, rozwiał wątpliwości dot. istnienia przestępstwa doskonałego czy skutecznego zacierania śladów.  Z największym zainteresowaniem uczniowie słuchali jednak o doświadczeniach i ciekawostkach, z jakimi spotkał się podczas wieloletniej służby w Policji, w trakcie wykonywania czynności służbowych w przeróżnych miejscach zdarzeń.