Kolejny rok szkolny to kolejny rok wspólnych działań Samorządu Uczniowskiego Szkolnego Koła Wolontariatu. W naszej szkole rozpoczęliśmy go do dobroczynnej akcji na rzecz osób chorych, pacjentów poznańskich oddziałów szpitalnych. Przedstawicielka Grupy Biegowej Drużyny Szpiku zasugerowała nam, że ważną potrzebą osób chorych, często niedocenianą, jest możliwość psychicznego oderwania się od codziennych problemów i bólu związanego z chorobą. Takim antidotum na stres wynikający z choroby może być lektura książek. To nas zainspirowało do zainicjowania akcji polegającej na zbiórce książek dla oddziałowych bibliotek przyszpitalnych.

Nasza akcja zakładała zbiórkę książek nowych lub używanych w dobrym i bardzo dobrym stanie. W działania te tradycyjnie włączyliśmy uczniów. Koordynatorzy klasowi mieli za zadanie aktywizację społeczności własnej klasy. Nadzorowali także przebieg zbiórki książek i składanie ich we wcześniej przygotowanym do tego pomieszczeniu. Zebrane książki trafią na wybrane oddziały szpitalne i staną się częścią ich księgozbioru.

 Działania koordynatorów klasowych na stałe wpisały się już w krajobraz dobroczynnej i samorządowej działalności naszej szkoły. Zauważamy, że bardzo chętnie włączają się oni w każdą akcję, nie tylko przyczyniając się do zwiększenia aktywności swoich koleżanek i kolegów, ale także ucząc się odpowiedzialnego zarządzania działalnością samorządową i charytatywną.

Cieszy nas fakt, że w akcję włączyła się duża liczba uczniów naszej szkoły. Po raz kolejny okazało się, że cechuje ich wrażliwość i że chętnie pomagają innym.

Wielką wartością zorganizowanej przez nas akcji jest też promocja czytelnictwa.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu i ich opiekunom – Pani Natalii Wasielewskiej i ks. Krystianowi.