Odbiór świadectw dojrzałości – 4 lipca br.
Sekretariat uczniowski w czwartek (4 lipca) czynny od 9.30 do 15.00.
W pozostałe dni od 9.00 do 12.00