19 czerwca o godz. 8.00 na boisku szkolnym ZSM im. KEN odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego z udziałem uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości. Podczas uroczystości dyrektor szkoły Pani dr Małgorzata Nawojczyk wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za szczególne osiągnięcia. W tym roku najwyższą średnia uzyskała kadet Nicole Jasiak z klasy 1O3. Szczególnie wzruszający moment uroczystości stanowiło uhonorowanie rodziców wyróżniających się uczniów. Kilkuletnią tradycją tego dnia jest również przyznanie specjalnej nagrody przez Komendanta Wielkopolskiego Policji kadetowi klasy policyjnej, który w danym roku szkolnym szczególnie wyróżnił się postawą prospołeczną i działalnością wolontaryjną. W imieniu Pana Komendanta nagrodę wręczył Naczelnik Wydziału Prewencji KP Poznań Wilda asp. szt. Sławomir Kochański, a powędrowała ona tym razem do kadet Natalii Korcz z klasy 2O3. W dalszej części uroczystości Pani Eliza Lisiak reprezentująca współpracującą z naszą szkołą firmę Steelpress uhonorowała uczniów Szkoły Branżowej specjalnymi nagrodami, doceniając ich postępy w nauce zawodu, kreatywność i innowacyjność podejmowanych działań. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Pani dr Małgorzata Nawojczyk wyróżniła jeszcze uczennice, które wraz z prof. Tomaszem Błaszakiem reprezentowały ZSM podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich i Plastycznych „100-lecie Policji” w Warszawie. Ostatni dzień tego roku szkolnego zwieńczyły życzenia bezpiecznych i kolorowych wakacji przekazane od Prezydenta Miasta Poznania  Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Jerzego Szczapy.