Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą kontynuować naukę w XXIX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w systemie zaocznym od klasy drugiej.

Zapraszamy