Przypominamy o odbiorze w sekretariacie uczniowskim (pokój 200,w godz.10.00-15.00) loginów i haseł umożliwiających dostęp do wyników egzaminów: maturalnego i egzaminu zawodowego