Dyrekcja szkoły odwołuje dni mundurowe do końca roku szkolnego