W piątkowe przedpołudnie  31 maja wybrani uczniowie klasy strażackiej byli uczestnikami niecodziennego wydarzenia w ramach realizacji założeń projektu Funduszu Samorządów Uczniowskich.  W Przedszkolu nr 53 oraz w Szkole  Podstawowej nr 2 w Komornikach zaprezentowali grupie dzieci i uczniów zasady właściwego reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Przekazali swoim młodszym kolegom wiedzę zdobytą przez nich w ramach realizacji przedmiotu „edukacja pożarnicza”  oraz  dzięki zajęciom  w OSP.

Zamysłem projektu Funduszu Samorządów Uczniowskich jest  wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat właściwej reakcji na sytuacje trudne i kryzysowe oraz nawiązywanie relacji międzypokoleniowych, w ramach których nasi uczniowie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami i koleżankami.  Cieszy nas fakt, że w ramach realizacji projektu mogliśmy również realizować zasady edukacji włączającej.

Warto także dodać, że dzięki przystąpieniu Samorządu Uczniowskiego ZSM do Funduszu Samorządów Uczniowskich zakupiony został specjalistyczny sprzęt do nauki przedmiotu „edukacja pożarnicza”.

Chcemy w tym miejscu podziękować Jakubowi, Bartkowi i Mikołajowi za profesjonalnie przekazaną wiedzę i chęć dobrej służby dla innych. Dziękujemy opiekunom projektu: Pani Patrycji Kędziorze, Annie Dostatniej, Panu Piotrowi Gładyszowi i Księdzu Krystianowi. Liczymy na to, że spotkania tego typu staną się tradycją naszej szkoły.