Z wielką przyjemnością przyjęliśmy informację o rozstrzygnięciu konkursu dla Szkolnych Kół Wolontariatu działających w Archidiecezji Poznańskiej. Cieszy nas fakt, że projekt przygotowany przez naszą szkołę zdobył uznanie jury konkursowego. W trakcie zmagań konkursowych udało nam się zdobyć grant w wysokości  1000 zł.

W piśmie nadesłanym do naszej szkoły czytamy: „Dziękujemy za udział w konkursie „Mały Wielki Bohater – projekt wpierający lokalną społeczność”. Cieszymy się, że młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem i chęcią działania na rzecz drugiego człowieka. Przede wszystkim na uznanie zasługuje fakt dostrzeżenia potrzeb otaczającego nas środowiska oraz pomysł na „lepsze jutro”. Wszystkie nadesłane projekty są wyjątkowe i dużą trudnością było dla nas wyłonienie zwycięzców. Waszą pracę oceniliśmy jako projekt przygotowany skrupulatnie. Dzięki szczegółowemu opisowi mogliśmy lepiej zapoznać się z Waszym pomysłem.”

W tym miejscu chcielibyśmy tym bardziej jeszcze raz podziękować tym z naszych uczniów, którzy tak ofiarnie włączają się w każde działanie wolontariackie, ukazując wrażliwość serca i prawdę, że najważniejsze jest dobro drugiego człowieka. Dziękujemy za wszelkie przejawy dobra i gotowość do bezinteresownej pomocy.